Rozpocznij psychoterapię już dziś. Zamów bezpłatny pakiet.

Dowiesz się wszystkiego bez zobowiązań, anonimowo, otrzymasz bezpłatną konsultację i diagnozę wraz z omówieniem testów.

Zamów pakiet diagonostyczny

(Po pierwszej konsultacji, ustaleniu formy terapii, nurtu terapeutycznego, prowadzącego terapeuty oraz celów terapii zdecydujesz czy chcesz kontynuować)

Iwona Feliksiak

Nurty psychoterapeutyczne:

Pracuję w nurcie integracyjnym, którego osią jest podejście humanistyczne, korzystając z doświadczeń innych nurtów terapeutycznych w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Z jakimi pacjentami pracuje:

Pracuje z pacjentami z zaburzeniami lękowymi; zaburzeniami nastroju, nie radzący sobie z emocjami, doświadczającymi kryzysów życiowych na płaszczyźnie zawodowej czy osobistej, mającymi trudność w radzeniu sobie ze stresem, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Pracuję również z osobami uzależnionymi od alkoholu, współuzależnionymi oraz z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA).

 

Edukacja:

 • Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii studia magisterskie
 • Szkoła Psychoterapii, Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTRA
 • Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia; Instytut Psychologii Zdrowia

Szkolenia:

 • Interwencja kryzysowa: podstawy profesjonalnej pomocy; interwencja wobec osób zagrożonych samobójstwem; w sytuacjach straty osobistej, śmierci, żałoby; w sytuacjach wypadków, katastrof i kataklizmów
 • Prewencja wypalenia zawodowego
 • Warsztat terapii par w podejściu skoncentrowanym na emocjach
 • Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi
 • szkolenie z zakresu diagnozy klinicznej DSM IV
 • Warsztat o genogramie

Doświadczenie w zawodzie:

 • Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Pedagogiczno-Psychologicznego „Pomocna Dłoń” w Ursusie
 • Współpraca z Ośrodkiem Terapii Uzależnień „Victi” w Ursusie
 • Współpraca z Poradnią Rodzinną w Regułach
 • Staż w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim
 • Staż na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku
 • Poradnia Uzależnienia przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie
 • Centrum Psychoterapii Integratywni w Sochaczewie

Poznaj rodzaje i skuteczność w terapii w różnych Obszarach Pomocy

Skuteczność terapii

Wykres przedstawia ocenę pacjentów skuteczności terapii psychodynamicznej

Skuteczność terapii

Najwięcej pacjentów kończy terapię psychodynamiczną