Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Elżbieta Dec | Lublin

Elżbieta Dec | Lublin

Nurty psychoterapeutyczne: integracyjny, psychodynamiczny, specjalista psychoterapii uzależnień 

Z jakimi pacjentami pracuje:
Pracuję z osobami uzależniony, szkodliwie zażywającymi oraz współuzależnionymi. W kręgu osób, które obejmuję wsparciem i terapią znajdują się Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA). Świadczę pomoc w ramach interwencji kryzysowej - w przypadku kryzysów emocjonalnych, doświadczania lęków, czy nadmiernego stresu. Zajmuję się również diagnozą psychologiczną.Dodatkowo z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi (lęk, depresja), będącymi w różnego rodzaju kryzysach (stres, żałoba, rozstania), osobami zmagającymi się z poczuciem niskiej wartości, niezadowoleniem z siebie. 

Edukacja:

 • Szkolenie z zakresu psychoterapii uzależnień prowadzone przez Stowarzyszenie Natanaleum, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie
 • Studia podyplomowe w zakresie niedostosowania społecznego i resocjalizacji w Lubelskiej Wyższej Szkole w Rykach
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy prowadzone przez Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji 'Wspólna' w Warszawie
 • Studium Pedagogiczne w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia w Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
 • psychoterapia integracyjna Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedra Psychoterapii UJ CM (w trakcie)

Doświadczenie w zawodzie:

 • Praca z dziećmi w Przedszkolu Specjalnym "Tajemniczy Ogród" w Lublinie
 • Praca z młodzieżą uzależnioną oraz ich rodzinami w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Albrechtówce.
 • Praca z dziećmi i młodzieżą w Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna im. J. Lizer w Lubartowie oraz Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna "Nowa" w Lublinie
 • Centrum Medyczne Sanus 

 

Terapeuta o sobie i o swojej pracy

Jaka była twoja droga do zostania terapeutą? Co zainspirowało Cię do wyboru tego zawodu?

Powołanie do bycia psychologiem/terapeutą zakiełkowało u mnie już w szkole średniej. Wiedziałam, a może raczej czułam, że chcę robić właśnie to - pomagać innym. Kiedy wszyscy w mojej klasie zgłosili się, że chcą być lekarzami, byłam jedyna osobą, która miała inne zdanie. Zdanie tego nie zmieniłam ani na chwilę i w 2012 roku zostałam magistrem psychologii. Bycie z drugim człowiekiem 

i towarzyszenie mu w zmianie jest dla mnie największą radością, daje mi mnóstwo satysfakcji. Spośród wszystkich zaburzeń o jakich uczyłam się na studiach najbardziej zafascynowały mnie uzależnienia. Chciałam poznać co skłania ludzi do niszczenia samego siebie i dowiedzieć się jak można im pomóc. Przez osiem lat uczyłam się tego pracując jako terapeuta w ośrodku leczenia uzależnień. Praca tam nauczyłam mnie cierpliwości i pokory. W 2015 roku zostałam psychoterapeutą leczenia uzależnień. Od zeszłego roku poszukuję nowej drogi zawodowej, chciałbym objąć pomocą większą grupę ludzi, nie tylko uzależnionych. Dlatego planuję w najbliższym czasie podjęcie kursu psychoterapii. 

 

Co chciałabyś, żeby ktoś wiedział o pracy z tobą? Czym jest dla Ciebie terapia?

Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia potrzebuje zmiany. Zmiany, która pozwoli mu odnaleźć siebie, zaspokoić swoją potrzebę samorealizacji, uzyskać nową, lepszą jakości życia. Moment ten może być związany z doświadczanymi trudnościami tj. uzależnienie, depresja, czy lęk, bądź być wynikiem pewnej gotowości, którą nabywa. Terapia jest drogą, która prowadzi do zmiany. Terapeuta osobą, która towarzyszy i wspiera. Jest lustrem, w którym klient przygląda się sobie i dzięki temu może zobaczyć więcej i lepiej odnaleźć to czego potrzebuje. Bez tego swoistego "lustra" może zgubić się we własnych mechanizmach obronnych, zbyt łatwo zrezygnować, gdy doświadczy trudności. 

W terapii najważniejsza jest dla mnie relacja terapeuta- klient. Zgadzam się z profesorem Czabałą, który w książce "Czynniki leczące w psychoterapii" podkreśla znaczenie tej relacji. Terapeuta nie jest osobą wszechwiedzącą, dlatego powinien z pokorą i uważnością słuchać swoich klientów, którzy są najlepszymi nauczycielami. W swojej praktyce staram się maksymalnie "być" przy człowieku, który zgłasza się do mnie. Z uważnością i troską oraz prawdziwą empatią słuchać jego historii i jego perspektywy postrzegania rzeczywistości. 

Gdyby była jedna rzecz, którą chciałbyś, aby osoby wahające się wiedziały o terapii, co by to było?

Myślę, że ludzie wahają się przed pojęciem terapii z powodu lęku, powszechnego lęku przed zmianą. Lęku, który ewolucyjnie tkwi w nas głęboko i który miał nas bronić przed zagrożeniami czyhającymi za kolejną skałą. Lęku, który sprawia, że żona alkoholika nie potrafi go opuścić, a pracownik tkwi w pracy, która nie daje mu satysfakcji. Do tych wszystkich chciałabym powiedzieć, że ich uczucie jest normalne. Uczucia tego doświadczam także ja, ale ilekroć go pokonuję wiem, że było warto. Terapia jest wspaniałą, ale i trudną drogą zmiany. Zmiany dzięki, której będą mogli stać sie bardziej sobą, będą mogli zawalczyć o siebie i swoje potrzeby. 

 

Gdybyś mógł wybrać jedną lub dwie książki, które wpłynęły na Twoje podejście do terapii, jakie by one były i dlaczego?

Moimi ulubionymi pisarzami są Oliver Sacks oraz Irvin Yalom. Reprezentują oni odmienne podejście i odmienną tematykę. Sacks był angielskim neurologiem i psychiatrą, który specjalizował się w różnorodnych zaburzeniach pracy mózgu. Z kolei Yalom jest amerykańskim psychoterapeutą i psychiatrą, jednym z głównych przedstawicieli egzystencjalnego podejścia w psychoterapii. Obu łączy podmiotowe podejście do pacjentów, niesłychane ciepło, które emanuje z każdej ich książki. Takie podejście do klienta inspiruje mnie i stanowi wzór do którego dążę we własnej pracy. Już w czasach studenckich takie indywidualne podejście do człowieka było mi bliskie. Moja praca magisterska była właśnie studium przypadku osoby neurologicznie chorej. Półtoraroczne spotkania z nią były dla mnie czymś ważnym, zaczątkiem pracy terapeutycznej. Jeszcze raz w tym miejscu chciałabym podziękować tej osobie za czas, który mi poświęciła i za to, jak wiele mnie nauczyła. 

 

Jak widzisz stan zdrowia psychicznego dzisiaj?

Odpowiadając dziś na to pytanie najważniejsze wydają mi się różnorodne skutki lockdown'u. Ostatnie półtora roku staje pod znakiem epidemii Sars-Cov 2. Wiele z osób zgłaszających się na terapię mówi  o negatywnych skutkach w postaci izolacji społecznej, lęku przed zachorowaniem, trudności ekonomicznych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że zapotrzebowanie na pomoc jest dziś ogromne. Szczególnie młodzi ludzie borykają się z różnorodnymi skutkami izolacji, ponieważ młodość jest czasem, kiedy kontakt z grupą rówieśniczą jest najistotniejszy. Mam nadzieję, że nasza placówka będzie odgrywała istotną rolę w pomocy wszystkim, którzy potrzebują pomocy, w tym trudnym czasie.

 

Jakie jest twoje podejście do współpracy z innymi osobami oferującymi pomoc?

Przez długi czas pracowałam w ośrodku opartym na modelu społeczności terapeutycznej, który zakłada równość i demokrację wszystkich jego członków. Model współpracy różnych specjalistów jest mi dlatego dobrze znany. Uważam, że dzięki połączeniu sił różnych specjalistów, którzy zmierzają do jednego celu można osiągnąć zdecydowanie więcej. W pracy terapeutycznej szczególnie ważna jest dla mnie współpraca z psychiatrą. Jestem przekonana, że wsparcie farmakologiczne szczególnie w początkowym okresie terapii bywa korzystne i pomocne. Z drugiej strony jestem zwolennikiem by w miarę "stawania klienta na nogi" stopniowo je ograniczać. Kolejnym istotnym elementem współpracy wydaje się terapia grupowa, która daje klientom możliwość zobaczenia siebie w relacjach społecznych, usłyszenia informacji zwrotnych i testowania nowych zachowań w bezpiecznych warunkach jaką tworzy grupa. 

Nasi terapeuci

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press