Helpline Empik

Grupa Empik

We współpracy z Instytutem Psychoterapii MindMed przygotowaliśmy wyjątkowe rozwiązanie wspierające Was w zakresie zdrowia psychicznego, dbałości o rozwój emocjonalny i budowaniu efektywnych relacji z ludźmi.

Uruchomiliśmy usługę Helpline - dedykowany numer telefonu, pod którym czekają psychoterapeuci posiadający wykształcenie i niezbędne doświadczenie w zakresie prowadzenia psychoterapii oraz udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych – gotowi wesprzeć Was w efektywnym radzeniu sobie z problemami. Rozmowa z doświadczonym specjalistą może naprowadzić na właściwy tor i pomóc w znalezieniu rozwiązania. Poniżej możecie dowiedzieć się więcej oraz umówić rozmowę.

Jak to działa ?

 • Usługa Helpline przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników Grupy Empik.
 • Rozmowa jest prowadzona przez doświadczonego i certyfikowanego psychoterapeutę z MindMed.
 • Aby skontaktować się z psychoterapeutą skorzystaj z systemu rezerwacji - UMÓW WIZYTĘ
 • Rozmowa z psychoterapuetą będzie trwać 30 minut.
 • Po zarezerwowaniu terminu otrzymasz SMS z numerem telefonu pod który powinieneś zadzwonić w umówionym dniu i godzinie (2 godziny przed zaplanowaną wizytą otrzymasz przypomnienie SMS). Terapeuta będzie na Ciebie czekał.
 • Jeżeli nie możesz skorzystać z zarezerwowanego terminu, odwołaj wizytę, co najmniej na dwie godziny przed i zarezerwuj ją w innym terminie.
 • Informacja o tym, kto kontaktuje się z psychoterapeutą jest poufna i dostępna wyłącznie dla pracowników MindMedu w celu realizacji usługi. Nikt z Grupy Empik nie ma dostępu do tej informacji.
 • Wizyta u terapeuty jest bezpłatna, jedyny koszt jaki ponosisz to koszt połączenia telefonicznego, naliczany według stawek operatora.
 • Koszt usługi „Helpline Grupy Empik” pokrywany jest przez pracodawcę, natomiast w przypadku skorzystania z innych usług oferowanych przez MindMed, ewentualne koszty leżą po stronie pracownika.
 • Możesz także skontaktować się z psychoterapeutą dzwoniąc na dedykowany numer Helpline 535995805

Usługa dostępna jest w następujących terminach:
              czwartki w godzinach 15:00-18:00
           

Jak pogodzić cele zawodowe i rodzinne pracując z domu

Presja organizacyjna związana z dzieleniem obowiązków pomiędzy opieką nad dzieckiem i realizowaniem zadań zawodowych może stanowić bardzo duże wyzwanie. W przypadku posiadania dzieci w zależności od wieku dziecka można włączyć program edukacyjny oraz ustalić godziny pracy. Logistycznie można zorganizować pracę, lecz wielu pacjentów zgłasza się z ogromnym poczuciem presji i poczuciem winy związanym z tym, że nie będą mogli dowieść celów, a ze strony przełożonych zabraknie zrozumienia.

Należy pamiętać, że w obecnej sytuacji wszyscy działamy w tych samych warunkach i ze strony każdej osoby musimy pracować nad umiejętnością godzenia się ze stratami. Może to źle wpływać na osoby, które mają bardzo wysokie wymagania, czasem nierealistyczne w stosunku do samego siebie, co będzie powodowało pojawieniem się negatywnych myśli i pogłębianiem poczucia stanu zagrożenia. W przypadku takiego stanu rozmowa z psychoterapeutą może spowodować przyniesienie ulgi i pomocy w zniesieniu poczucia winy pomagając w lepszej organizacji życia rodzinnego i zawodowego.

Strach przed wirusem, chorobą, zakażeniem

Może to być szczególnie trudny okres dla osób wrażliwych na punkcie swojego zdrowia lub zdrowia bliskich i dla osób, u których ujawnia się lęk przed śmiercią. Rozmowa z psychoterapeutą jest szczególnie wskazana, gdyż może spowodować urealnienie sytuacji i przyjrzenie się wcześniejszym lękom i sytuacjom, które wywołują stan zagrożenia. Często samo uświadomienie sobie przyczyn takiego stanu rzeczy i nazwanie emocji jest już wystarczające, aby odczuć ulgę.

Komunikacja w rodzinie w trakcie kwarantanny

Zwiększenie ilości godzin i czasu spędzanego razem z najbliższymi może być dla części osób nowym doświadczeniem, które może zaowocować zbliżeniem i pogłębieniem więzi w rodzinie. Stan zagrożenia może wzmacniać poczucie wspólnoty, ale może być również przyczyną niepotrzebnych napięć i stresu w rodzinie. Warto skorzystać pomocy psychoterapeuty, aby popracować nad lepszym wyrażaniem swoich uczuć i emocji między najbliższymi oraz nauczyć się spędzania ze sobą czasu.

Kryzys wywołany chorobą bliskiej osoby

W tym czasie będziemy doświadczać coraz częściej trudnych sytuacji, które dotyczą bliższych i dalszych osób. Wiedza na temat tego jakie są etapy kryzysu może być bardzo przydatna, aby bardziej świadomie przeżyć ten okres. Może również pomóc w uświadomieniu sobie własnych uczuć, przeżyć i pozwoli na pokonanie własnych trudności, aby móc lepiej zaadaptować się do sytuacji, na które nie mamy wpływu. Psychoterapeuta może nam nie tylko wytłumaczyć czym jest kryzys, ale odniesie tą wiedzę do naszych własnych przeżyć i uczuć, dzięki czemu będziemy lepiej przygotowani na ewentualne wyzwania związane chorobami czy stratą.

Wyzwania pracy zdalnej - obawa przed oceną w trakcie pracy zdalnej/konferencji

Niektórzy mogą mieć lęk przed oceną, lęk przed tym jak wypadną w trakcie wideokonferencji, czy spodobają się drugiej osobie, lęk przed odrzuceniem związany z potrzebą bycia lubianym przez wszystkich. Może pojawić się problem z zaufaniem, otwartością komunikacji, swobodą wypowiadania własnych osądów czy własnego zdania. Te wszystkie obawy mogą spowodować spadek produktywności i wpłynąć negatywnie na poziom komunikacji niewerbalnej, która i tak w przypadku pracy zdalnej jest w dużym stopniu ograniczona. Praca z psychoterapeutą nad poczuciem zaufania wśród współpracowników, w zespole może zacząć się od rozmowy na temat własnych ograniczeń i lęków. Dzięki temu możemy mieć możliwość zrozumienia problemów i przyjrzenia się im z innej perspektywy.

Jak poprawić swoją efektywność, samopoczucie i obniżyć poziom stresu? 

Często nasze wyzwania natury emocjonalnej wpływają na nasz bieżący nastrój i samopoczucie. Czasem wywołane mogą być one mniej lub bardziej błahymi powodami jak np.:

 • stresująca podróż do pracy
 • nieefektywna komunikacja z ludźmi z naszego otoczenia
 • nierealistyczne oczekiwania
 • brak możliwości spełnienia wszystkich oczekiwań najbliższych, znajomych, zawodowych lub własnych

Czasem mogą się one kumulować w dłuższym okresie i mogą istotnie wpływać na nasze funkcjonowanie, gdyż te małe, często błahe rzeczy mogą mieć duży wpływ na nas i nasze otoczenie. Rozmowa ze specjalistą, z doświadczonym psychoterapeutą może w krótkim czasie pomóc w zrozumieniu przyczyn własnych emocji czy nastroju.

Często już samo uświadomienie sobie sytuacji, poznanie innego punktu widzenia, z zewnątrz, może przynieść doraźną i skuteczną poprawę nastroju, może skutkować obniżeniem napięcia, akceptacją własnych emocji, co z kolei natychmiast może przełożyć się na:

 • poprawę relacji z innymi
 • poprawę komunikacji
 • obniżenie napięcia
 • redukcję stresu

W rezultacie pozwoli na efektywne realizowanie zadań i budowanie zdrowych relacji w pracy i w domu.

Najlepszą formą pomocy jest kontakt z drugą osobą, specjalistą, psychoterapeutą, który na codzień zajmuje się pomaganiem w mniej poważnych jak i w trudnych sytuacjach. W trakcie krótkiej rozmowy w godzinach pracy w czasie konsultacji  będziecie mogli w najszybszy możliwy sposób znaleźć doraźne rozwiązanie problemu związanego z emocjami czy też problemu natury psychologicznej związanego z pracą, rodziną i życiem osobistym.

Zapraszamy do wykonania pierwszego kroku do poprawienia jakości swojego życia.

 

Częste problemy, w których można otrzymać doraźną i skuteczną pomoc w trakcie konsultacji z psychoterapeutą:

1) Chcesz poprawić swój nastrój, koncentrację i organizację w pracy?

Uświadomienie problemu przynosi zrozumienie i daje poczucie ulgi. Należy przyjrzeć się temu co się wydarzyło i co mogło wpłynąć na ten stan. Znalezienie wyjścia, czy rozwiązania z trudnej sytuacji powoduje powstanie nadziei i odzyskania poczucia wpływu na swoje życie. Czasami może być tak, że akceptacja straty w sytuacji niemożliwej do rozwiązania, czyli przeżycie straty oraz "przegadanie" tego z kimś, kto zrozumie i nazwie to co człowiek czuje, daje poczucie ulgi. Zdobycie umiejętności przeżycia i pogodzenia się ze stratami może być kluczowym elementem w procesie odzyskiwania spokoju.

2) Chcesz nauczyć się w zdrowy sposób radzić sobie z poczuciem niepewności, zagrożeniem związanym z deadline'ami i natłokiem obowiązków?

Uświadomienie sobie złożoności własnego ciała na poziomie emocji, fizjologii, myśli oraz zachowań może pomóc w przezwyciężeniu uporczywego poczucia problemu. Tak funkcjonuje całość człowieka. Fizjologia, emocje, zachowania i myśli - poruszenie w którejkolwiek części uruchamia wszystko na raz. Po rozmowie ze specjalistą możemy poradzić sobie z myślami automatycznymi, emocjami, stanem fizjologicznym, a w konsekwencji zmienić własne zachowanie.

3) Chcesz nauczyć się jak spojrzeć z dystansu na własne cele, problemy i ustalić priorytety?

W życiu często wysokie wymagania wywodzące się z okresu wczesnego dzieciństwa, oczekiwaniami rodziców czy szkoły wpływają na to, że reagujemy w sposób nadmiarowy. Czasem pojawiające się ataki lęku czy paniki związanego z realizacją spraw zawodowych i rodzinnych stają się momentem otwierającym na chęć bardziej świadomego spojrzenia wewnątrz siebie. Te stresujące wydarzenia, które przydarzają się każdemu z nas w codziennych sytuacjach, powodują, że bardziej skupiamy się nie na treści zadania, a na ilości spraw i emocjach z nimi związanych. Te wysokie oczekiwania wobec siebie przeszkadzają nam w osiąganiu celów oraz zabierają nam energię niezbędna do spojrzenia na bieżące sprawy z dystansem. W trakcie rozmowy z psychoterapeutą można zarówno w sposób głębszy jak i zadaniowy/techniczny poznać sposoby i umiejętności radzenia sobie z natłokiem zadań, czy informacji, po to, aby efektywniej funkcjonować w codziennym życiu, ustalać priorytety czy wartości oraz wprowadzić harmonię.

4) Chcesz nauczyć się poprawiać relacje z rodziną, dziećmi budując zdrową komunikację?

Możesz zobaczyć jakie postawy są niewłaściwe i jesteś w stanie dojść do uświadomienia sobie źródła zaistniałego konfliktu w oparciu o rozmowę z psychoterapeutą. W trakcie takiej rozmowy chodzi o przyjrzenie się prawdziwym przyczynom i prawidłowej interpretacji tego co znalazło się u źródła kłopotu w komunikacji z najbliższymi. Często, nawet w zwykłej rozmowie stosujemy mechanizmy, które każą nam atakować drugiego człowieka w swojej obronie, co automatycznie uruchamia analogiczną reakcję z drugiej strony, prowadząc do zbędnej eskalacji konfliktu. Zrozumienie przyczyn konfliktu oraz umiejętność budowania komunikacji opartej nie na często utrwalanych przez wiele lat mechanizmach obronnych, lecz na empatii i budowaniu porozumienia (również w przypadku dzieci w połączeniu z technikami behawioralnymi dostosowanymi do wieku dziecka), daje możliwość poprawienia i uzdrowienia relacji, które przełożą się na wszystkie sfery życia.

5) Chcesz dowiedzieć się jak rozwijać dobre relacje w stresujących sytuacjach w pracy?

Jak można pomóc w umiejętnościach potrzebnych do budowania zdrowej komunikacji: Do budowania zdrowych relacji opartych na empatii niezbędna jest świadomość w zakresie własnego stylu komunikowania oraz tego jak jest on postrzegany przez innych. Krokiem w kierunku świadomego wpływania na poprawianie relacji w miejscu pracy w zakresie codziennych czynności jest umiejętność komunikacji opartej na rozumieniu intencji rozmówcy. Drogą do tego celu jest rozwijanie w sobie zdolności empatii oraz umiejętność nazywania emocji. W trakcie rozmowy z psychoterapeutą możliwe jest wyjaśnienie mechanizmów oraz dostosowanie i poprawienie komunikacji w konkretnej sytuacji, co w przypadku chęci dalszej pracy może być podstawą do poprawy relacji z najbliższymi oraz w pracy.

6) Chcesz nauczyć się radzić sobie ze stresem związanym z kryzysami zdrowotnymi, rodzinnymi, wypadkami oraz nauczyć się jak komunikować się z innymi w takich sytuacjach?

Każda osoba sporadycznie przeżywa kryzysy sytuacyjne, związane z niespodziewanymi, nagłymi, szokującymi i intensywnymi wydarzeniami, które w konsekwencji mogą prowadzić do zachwiania poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, ważnych planów, relacji czy własnego postrzegania. W takiej sytuacji uruchamiają się mechanizmy, które mogą doprowadzić do załamania wypracowanych przez lata umiejętności radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami. Pojawiają się wtedy znane wszystkim fazy zaczynając od wybuchu emocjonalnego, przez zaprzeczenie, intruzję, przepracowanie oraz zakończenie. Znajomość tych etapów jest podstawą pracy zarówno nad własnym stanem emocjonalnym jak i umiejętnością, która pozwoli na budowanie komunikacji i relacji z osobami w kryzysie.

Najważniejsza rzecz to umiejętność uświadomienia i nie popadania w zamknięcie w sytuacji, która jest nierozwiązywalna, aby nie doprowadzić do pozostania w depresji np. po utracie bliskiej osoby. Samo uświadomienie sobie i znormalizowanie tych wydarzeń, oraz uświadomienie sobie etapów radzenia sobie z kryzysem może dać człowiekowi poczucie ulgi. Umiejętność nazywania tego co się dzieje, opisywania czy "przegadania" pozwala na to, aby człowiek nie odciął się od własnych emocji i czuć. Wyparcie i zaprzeczenie prowadzi do uruchomienia mechanizmu, który nie jest rozwojowy, lecz będzie prowadził do coraz głębszej izolacji. Zafiksowanie się na wybranej fazie i brak wiedzy na temat umiejętności przeżywania i dopuszczenie możliwości utraty jest ważną częścią procesu uczenia się radzenia sobie z własnymi emocjami, oraz rozwoju empatii w życiu każdego człowieka.

Licencjonowani   |   Doświadczeni   |   Sprawdzeni Psychoterapeuci

Rozwiązaniem na wszystkie problemy, są odpowiedni ludzie wokół nas

W MindMed współpracujemy jedynie z certyfikowanymi, doświadczonymi i sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci posiadają odpowiednie certyfikaty i doświadczenie umożliwiające skuteczną pomoc w osiąganiu pozytywnej zmiany w życiu, niezależnie od tego, z jakim problemem do nas zadzwonisz.

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci rozmawiają w mediach o radzeniu sobie z depresją, nerwicami, lękami, uzależnieniami i innych problemach.

Twój problem da się rozwiązać

Czytanie internetowych porad czy rozmowa z przyjacielem, może w Twoim przypadku nie wystarczyć. Aby znaleźć rozwiązanie problemu potrzebny jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Są też takie trudności, w których pomóc może tylko profesjonalista.

Każdy potrzebuje kontaktu

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w trudnościach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Kontaktu z drugim człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia, motywację. Kontakt internetowy może pomóc, ale nie jest w stanie zastąpić bezpośredniej relacji psychoterapeutycznej.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą jest pierwszym krokiem do pomocy sobie. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Pomoże Ci wizyta u psychologa-psychoterapeuty, którego możesz być pewien.

W MindMed Instytut znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami co najmniej przez okres 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

pracują w różnych nurtach psychoterapii i specjalizują się różnych problemach

regularnie odbywają superwizje, konsultują się i współpracują między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga trwale poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, rozmowę i pomoc w odkrywaniu siebie. Bez przepisywania leków czy udzielania porad.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który jest specjalnie przygotowany poprzez kursy i certyfikacje do tego, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Aby zostać psychoterapeutą trzeba ukończyć 5-6 letnie studia, często 5 letnią specjalizację kliniczną, a następnie co najmniej 4 letni kurs w wybranej szkole psychoterapeutycznej, przejść własną psychoterapię i stale rozwijać się konsultując w superwizji. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym.

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 

Zdiagnozujemy problem i pomożemy Ci wybrać właściwy rodzaj pomocy, interwencji, edukacji, psychoterapii

Pomożemy Ci wybrać psychoterapeutę, który zna się na takich problemach jak Twoje

W razie wątpliwości, umożliwimy Ci pracę z inną osobą, która może Ci bardziej odpowiadać

Na trzecim spotkaniu zaproponujemy Ci kontrakt psychoterapeutyczny, w którym ustalimy cele, które chcesz osiągnąć

 • Zacznij od złoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i pomoże Ci w wyborze psychoterapeuty
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań razem z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii, który chcesz osiągnąć tzw. kontrakt psychoterapeutyczny
 • W trakcie psychoterapii będziesz mógł lepiej poznać siebie, przyczyny i skutki swoich decyzji, aby finalnie świadomie wpłynąć na pozytywną zmianę w swoim życiu
 • W trakcie pierwszych konsultacji doświadczony psycholog zdiagnozuje przyczynę Twoich problemów
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie z psychologiem wybierzesz właściwy nurt psychoterapii oraz rodzaj np. psychoterapię indywidualną, par, systemową czy grupową
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość sprobowania terapii w innym nurcie lub z terapeutą z którym będziesz się czuć najbardziej komfortowo

Najczęstsze obszary pomocy

Obniżenia nastroju, stres, stany depresyjne, lęki, problemy z zasypianiem, tragiczne i traumatyczne wydarzenia, po których nie łatwo się pozbierać. Spektrum trudności dnia codziennego jest bardzo duże.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press