Zamawiam bezpłatną konsultację


Podczas pierwszej konsultacji wspólnie ustalimy cele terapii, jej formę i pomożemy ci wybrać rodzaj psychoterapii i terapeutę. Potem sam zdecydujesz, czy chcesz kontynuować.

Tadeusz Wieszczyk | Warszawa

Tadeusz Wieszczyk | Warszawa

Nurty psychoterapeutyczne:
Pracuję w różnych nurtach (psychodynamicznym, systemowym, behawioralno-poznawczym, EMDR, pracy z ciałem) integrując te podejścia i wykorzystując je w zależności od specyfiki problemów pacjenta i doboru najlepszych rozwiązań terapeutycznych
Praca z pacjentem/rodziną wymaga dokładnej analizy i diagnozy jego/ich problemów oraz umiejętności dostosowania najlepszych, sprawdzonych metod terapeutycznych, których uczyłem się w kilku szkołach terapii (m.in. w szkole analizy grupowej, integracyjnej szkole terapii uzależnień i współuzależnień, szkole poznawczo-behawioralnej, szkole systemowej, szkole terapii EMDR, szkole terapii pracy z ciałem Somatic Expierencing; szkole dialogu motywującego).


Z jakimi pacjentami pracuję:

 • osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych i z uzależnieniami behawioralnymi;
 • osoby współuzależnione i uzależnione od partnerów;
 • osoby po doświadczeniach przemocy w rodzinie i pozostające w innych trudnych sytuacjach relacyjnych;
 • osoby z doświadczeniem traum (urazów psychicznych);
 • dorosłe dzieci alkoholików (DDA);
 • dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD), w tym dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców (DDRR);
 • pary, małżeństwa, rodziny w sytuacjach kryzysu;
 • osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi;
 • osoby z zaburzeniami depresyjno-lękowymi;
 • osoby z zaburzeniami osobowości.

Edukacja:

 • 1992 –1997: Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii (indywidualny tok studiów); specjalność : psychologii klinicznej zdrowia.
 • 1992 –1998: Akademia Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Instytut Studiów nad Rodziną; mgr w zakresie psychologii rodziny
 • 2003 – 2004: Collegium Civitas, Podyplomowe Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi.
 • 2004 –2005: Agencja Rozwoju Gospodarczego, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich, Studia Menedżera Zasobów Ludzkich.
 • 2009 –2010: Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Dyplom specjalisty z zakresu organizacji pomocy społecznej.
 • 2007– 2012: Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychologii, Studia doktoranckie z psychologii rodziny, badania w zakresie rodzin dysfunkcyjnych, Dorosłych Dzieci Alkoholików i ofiar przemocy w rodzinie
 • 2021 – 2022: Collegium Humanum, Psychotraumatologia (MSc.) , dyplomowany psychotraumatolog
 • 2021- 2024: Collegium Humanum, Psychologia kliniczna
 • 2023 - 2024: Collegium Humanum, Suicydologia (MSc)
 • 2023 – 2024: Polski Instytut Ericksonowski, Terapia Rodzin

Ukończyłem ponadto wiele specjalistycznych szkoleń, m.in. Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 4-letnie szkolenie terapeutyczne w analizie grupowej „Rasztów” i własną psychoanalizę oraz akredytowane przez Europe EMDR szkolenie podstawowe z terapii EMDR w Polskim Towarzystwie Terapii EMDR, a także szkolenia specjalistyczne w zakresie zastosowania terapii EMDR: w pracy z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, w zakresie pracy z ofiarami przemocy, osobami uzależnionymi, osobami z zaburzeniami odżywiania, osobami z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz z pacjentami psychoonkologicznymi.
Jest terapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR https://emdr.org.pl/terapeuci/

Od 2014 r. posiadam certyfikat superwizora (nr 41 wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP ) oraz certyfikat specjalisty (nr 26 IPZ PTP) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy ofiarom - certyfikaty wydane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Jestem też certyfikowanym trenerem-szkoleniowcem, trenerem zarzadzania złością i emocjami trudnymi, trenerem regulacji emocji dziecka, terapeutą TUS (treningu umiejętności społecznych), certyfikowanym edukatorem profilaktyki uzależnień.


Doświadczenie w zawodzie:
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem na oddziale detoksykacyjnym dla narkomanów, na oddziałach psychiatrycznych w Szpitalu Nowowiejskim, Szpitalu w Tworkach i w Szpitalu Bródnowskim. Od 1992 r. pracowałem w warszawskich poradniach leczenia uzależnień i współuzależnień (w Rodzinnym Ośrodku Terapeutycznym dla Osób z Problemem Alkoholowym „ROTA”, przy ul. Pawińskiego; w Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Płockiej i Elektoralnej a także w Centrum Odwykowym, gdzie byłem kierownikiem Rodzinnej Poradni Interwencyjno-Profilaktycznej „Od-Do”).

W latach 1999-2019 byłem dyrektorem placówki interwencyjno-terapeutycznej – Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie.

W latach 2001-2020 r. byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, gdzie prowadziłem zajęcia w zakresie pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA. Przez ponad 20 lat współpracowałem z Centrum Konsultacyjnym „AKMED” w Warszawie.

Obecnie jestem aktywnym superwizorem w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz superwizorem dla Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w Krakowie a także superwizorem dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie i w Krakowie. Byłem superwizorem w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej w Białymstoku i w Opolu oraz w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie a także superwizorem dla asystentów rodziny we Wrocławiu.

Swoją pracę również poddaje regularnej superwizji.

Zamawiam pierwszą konsultację

Chcemy pomóc Ci w podjęciu decyzji o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii. W trakcie konsultacji

 • pomożemy Ci zrozumieć naturę Twojego problemu,

 • znajdziemy najlepszy sposób jego rozwiązania, oraz

 • udzielimy wsparcia psychicznego

Razem wybierzemy najlepszą formę pomocy oraz dobierzemy właściwego psychoterapeutę, z którym będziesz czuć się komfortowo.

Wykształcenie   |   Doświadczenie   |   Profesjonalizm

Rozwiązaniem na wszystkie problemy może być wsparcie odpowiednich ludzi wokół nas 

W MindMed współpracujemy wyłącznie z certyfikowanymi, doświadczonymi oraz sprawdzonymi psychoterapeutami z całej Polski.

Stawiamy na etykę i profesjonalizm. Liczy się dla nas Twoje zaufanie. Psychoterapuetów obowiązują te same zasady poufności co lekarza. Nasi psychologowie i psychoterapeuci to specjaliści w swojej branży, których kompetencje umożliwiają skutecznie pomagać pacjentom wprowadzać pozytywne zmiany w ich życiu i wspierać w procesie dążenia do dobrostanu. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego problemu, dlatego możemy Ci pomóc z wszelkimi trudnościami z jakimi się zmagasz. 

Eksperci MindMed w mediach

Nasi eksperci dzielą się swoją wiedzą w mediach na temat walki z depresją, nerwicami, lękami oraz innymi problemami natury psychicznej

Twój problem da się rozwiązać

Poradnictwo internetowe czy rozmowa z przyjacielem nie zawsze okazują się wystarczające. W wielu przypadkach rozwiązanie problemu wymaga bezpośredniego kontaktu z osobą z odpowiednimi kwalifikacjami. Istnieją takie trudności, z których rozwiązaniem może pomóc tylko profesjonalista.

Liczy się wsparcie

Leczenie problemów natury psychologicznej i ratunek w kryzysach psychologicznych wymaga pomocy z zewnątrz. Wartościowy może okazać się kontakt z człowiekiem, który potrafi zrozumieć Twoje emocje, uczucia i motywację, a także pomoże Ci zauważyć zależności przyczynowo-skutkowe związane z mechanizmami myślowymi i behawioralnymi.  Pierwszym krokiem do osiągnięcia dobrostanu może okazać się nawiązanie kontaktu z psychoterapeutą.

Ty też możesz sobie pomóc

Spotkanie z psychoterapeutą to początek pracy nad samym sobą. Konsultacja w Instytucie MindMed, pozwoli Ci określić naturę problemu i wybrać odpowiedniego specjalistę, z którym będziesz mógł porozmawiać o Twojej indywidualnej sytuacji. Relacja psychoterapeutyczna z psychologiem/psychoterapeutą może być źródłem cennych wskazówek i rozwiązań, które wesprą Cię w drodze do samoświadomości. 

W Instytucie MindMed znajdziesz psychoterapeutów, którzy:

przygotowywali się do pracy z pacjentami przez okres minimum 7 lat

przeszli własną psychoterapię, więc sami doświadczyli tego procesu

ukończyli studia uniwersyteckie i kształcili się w renomowanych szkołach psychoterapii

stosują techniki z różnych nurtów terapeutycznych i specjalizują się w wielu problemach

stale dążą do rozwoju swoich kompetencji, dzięki regularnym superwizjom, konsultacjom oraz współpracy między sobą, aby jak najlepiej Ci pomóc

pomogli już łącznie kilku tysiącom osób w rozwiązaniu ich problemów

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to osoba, która pomaga poradzić sobie z problemami natury psychologicznej, poprzez zrozumienie, analizę i wspólną pracę nad mechanizmami kierującymi postrzeganiem rzeczywistości oraz naszymi reakcjami.

Najczęściej jest to lekarz lub psycholog, który dzięki specjalnym kursom przygotowawczym, profesjonalnym szkoleniom oraz uzyskanym certyfikatom, przez wiele lat zdobywa odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby wykonywać pracę psychoterapeuty.

Proces uzyskania zawodu psychoterapeuty wymaga ukończenia minimum 5 letnich studiów magisterskich oraz 4 letniego kursu w szkole psychoterapii, wybranej według specyfiki swojej pracy. Podczas długoletniej nauki, przyszli psychoterapeuci zobowiązani są do ukończenia własnej terapii oraz poddawaniu swojej pracy superwizji, które stanowią podstawę ich profesjonalizmu. Tylko taka osoba jest dostatecznie wyszkolona, by móc pomagać innym i jest to podstawa dołączenia do naszego zespołu.  

Poznaj naszych psychoterapeutów

W Mindmed otrzymasz fachową pomoc oraz
wsparcie w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty dla Ciebie

 • Zacznij od zgłoszenia się do Instytutu Psychoterapii MindMed poprzez zamówienie konsultacji z Asystentem Psychoterapii
 • Nasz specjalista przeprowadzi z Tobą pierwszą rozmowę i na jej podstawie pomoże Ci wybrać odpowiedniego terapeutę
 • Psycholog pomoże wybrać Ci najlepszą formę pomocy, taką jak interwencja kryzysowa, porada psychologiczna, psychoedukacja czy psychoterapia
 • Wspólnie wybierzecie właściwy nurt psychoterapii oraz jej rodzaj
 • W trakcie pierwszych trzech spotkań wraz z psychoterapeutą ustalicie cel psychoterapii oraz plan działania, po czym zawiążecie kontrakt psychoterapeutyczny, stanowiący podstawę Waszej współpracy
 • Dzięki wstępnym konsultacjom oraz dokładnemu wywiadowi diagostycznemu nasz specjalista wskaże Ci genezę oraz specyfikę problemu, z jakim się zmagasz
 • Podczas trwania procesu terapeutycznego zrozumiesz zależności przyczynowo-skutkowe wpływające na Twoje myślenie i zachowanie, dzięki czemu uda Ci się wprowadzić pozytywne zmiany w swoim życiu
 • W przypadku wątpliwości dotyczących formy terapii zawsze masz możliwość spróbowania terapii w innym nurcie. Kładziemy nacisk na wartość relacji terapeutycznej, której podstawą jest Twój komfort, także zawsze możesz również spróbować współpracy z innym terapeutą 

Najczęstsze obszary pomocy

Spektrum trudności z jakimi możemy się zmagać na codzień jest bardzo bogate. Zaburzenia nastroju, przewlekły stres, niezrozumiałe lęki, zakłócona higiena snu, bądź degenerujące funkcjonowanie traumatyczne wydarzenia mogą stanowić przyczynę stagnacji oraz poczucia bezradności w obliczu wyzwań życia codziennego.

Pozwól sobie pomóc i popraw jakość swojego życia. Pomogliśmy już tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery osobistej

W każdej rodzinie pojawiają się problemy i trudności. W wielu sytuacjach łatwiej poradzić sobie z nimi wspólnie z doświadczonym psychoterapeutą. Wspieramy zarówno małżeństwa jak i rodziny z dziećmi oraz rodziny wielopokoleniowe.

Pozwól pomóc swojej rodzinie. Pomogliśmy już tysiącom rodzin. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery rodzinnej

Nie zawsze nasze życie zawodowe jest źródłem radości i rozwoju. W wielu sytuacjach  potrzebna jest konsultacja, wsparcie, coaching bądź psychoterapia, by poradzić sobie z takimi problemami jak pracoholizm, wypalenie zawodowe czy nagłe bądź długotrwałe bezrobocie.

Pozwól sobie pomóc w rozwoju zawodowym. Pomogliśmy cieszyć się pracą i karierą tysiącom osób. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

Więcej o trudnościach sfery zawodowej

Are you a psychologist-psychotherapist?

Experts from MindMed Institute in the press