Rozpocznij psychoterapię już dziś. Zamów bezpłatny pakiet.

Dowiesz się wszystkiego bez zobowiązań, anonimowo, otrzymasz bezpłatną konsultację i diagnozę wraz z omówieniem testów.

Zamów pakiet diagonostyczny

(Po pierwszej konsultacji, ustaleniu formy terapii, nurtu terapeutycznego, prowadzącego terapeuty oraz celów terapii zdecydujesz czy chcesz kontynuować)

Depresja dwubiegunowa - objawy i leczenie

Depresja dwubiegunowa inaczej nazywana jest zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym lub chorobą maniakalno-depresyjną. Jest to zaburzenie nastroju, które charakteryzuje się oprócz występowania epizodów depresyjnych, pojawianiem się epizodów maniakalnych lub hipomaniakalnych.

3

Charakterystyka oraz leczenie zaburzeń depresji dwubiegunowej

Jak rozpoznać objawy depresji dwubiegunowej?

Zaburzenie to cechuje się nawrotami epizodów chorobowych, w których występują objawy takie jak podwyższony nastój, wzmożona aktywność i energia- w epizodzie manii lub hipomanii lub obniżony nastrój, spadek aktywności i energii- w epizodzie depresyjnym. Jeżeli pojawiają się tylko epizody depresji a epizody manii lub hipomanii nie występują, mówimy o zaburzeniu jednobiegunowym. W chorobie afektywnej dwubiegunowej między epizodami następuje powrót do zdrowia. Epizody maniakalne zwykle mają nagły początek i trwają od 2 do 5 tygodni. Epizody depresyjne są dłuższe i trwają około 6 miesięcy. Nawroty epizodów maniakalnych lub depresyjnych są często związane z  ważnymi wydarzeniami życiowymi lub urazami psychicznymi. Częstość zarówno remisji jak i nawrotów cechuje zmienność. Z czasem remisje staja się krótsze, a wraz z wiekiem epizody depresji się wydłużają. Zaburzenie dwubiegunowe afektywne ma różne postacie. W typie I występuje co najmniej jeden epizod manii, ale nie występują epizody depresyjne. W typie II wsytępuje co najmniej jeden epizod hipomanii i epizody depresyjne. Trzecią postacią jest cyklotymia, którą cechują długotrwałe występowanie niektórych tylko objawów depresyjnych i hipomaniakalnych. Brak jest natomiast wyraźnego epizodu depresji, manii lub hipomanii.

Jakie objawy występują w epizodzie depresyjnym?

Depresja to zaburzenie nastroju, które ma nagatywny wpływ na emocjonalne i poznawcze funkcjonowanie osoby chorej. Objawy depresji to przede wszystkim obniżenie nastroju, smutek, apatia. Epizod depresyjny cechuje złe samopoczucie, niska samoocena, obniżenie aktywności, utrata zainteresowań. Osoba chora ma problemy ze snem oraz słaby apetyt. Depresję cechują także kłopoty z koncentracją, poczucie beznadziejności, myśli samobójcze. Zaburzeniu depresyjnemu towarzyszy zazwyczaj lęk i poczucie winy.

Jakie objawy występują w epizodzie maniakalnym i hipomaniakalnym?

Epizod maniakalny cechuje  znacznie wzmożony nastrój, zwiększenie aktywności psychicznej i fizycznej, nadwrażliwość na dźwięki. Osoby chore w epizodzie maniakalnym często zachowują się w sposób ekstrawagancki, czasem agresywny. Ich zachowanie bywa niestosowne. Do objawów maniakalnych należy podwyższona samoocena, przymus mówienia, problemy z koncentracją, zmniejszony krytycyzm, odhamowanie seksualne i obniżona potrzeba snu. Osoba w epizodzie manii ma wrażenie, że jest zdolna do wszystkiego. Zaburzenie nastoju utrzymuje się co najmniej tydzień, a jego nasilenie zaburza aktywność w środowisku lub uniemożliwia codzienna pracę. Epizod hipomaniakalny od manii różni się mniejszym nasileniem objawów. Jest to łagodne podwyższenie nastroju lub drażliwość.

Jak sobie radzić z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?

Po pomoc należy zgłosić się do psychiatry, który dostarczy nam informacji o możliwościach leczenia. Leczenie można rozpocząć w każdej fazie choroby. Podstawą leczenia depresji dwubiegunowej jest farmakoterapia, ponieważ zaburzenie to ma podłoże biologiczne. Inne leczenie stosuje się w epizodzie manii a inne w epizodzie depresyjnym. Leki mają za zadanie wyrównać nastrój, zredukować objawy maniakalne, depresyjne oraz zminimalizować ryzyko nawrotów choroby. Proces leczenia zazwyczaj jest długi a ponieważ nawroty zdarzają się często niezbędne jest także leczenie profilaktyczne. Leki muszą być brane systematycznie. Metodą pomocniczą w leczeniu choroby maniakalno-depresyjnej jest psychoterapia. W procesie leczniczym ważne jest wparcie dostarczone choremu i jego rodzinie. Zaburzenie dwubiegunowe należy leczyć, ponieważ jest to choroba przewlekła z częstymi nawrotami. Często wraz z nim współwystępują inne zaburzenia a sama choroba przynosi negatywne skutki psychosocjalne.

Poznaj rodzaje i skuteczność w terapii w różnych Obszarach Pomocy

Skuteczność terapii

Wykres przedstawia ocenę pacjentów skuteczności terapii psychodynamicznej

Skuteczność terapii

Najwięcej pacjentów kończy terapię psychodynamiczną