Rozpocznij psychoterapię już dziś. Zamów bezpłatny pakiet.

Dowiesz się wszystkiego bez zobowiązań, anonimowo, otrzymasz bezpłatną konsultację i diagnozę wraz z omówieniem testów.

Zamów pakiet diagonostyczny

(Po pierwszej konsultacji, ustaleniu formy terapii, nurtu terapeutycznego, prowadzącego terapeuty oraz celów terapii zdecydujesz czy chcesz kontynuować)

Lista zaburzeń osobistych


 • Depresja dwubiegunowa inaczej nazywana jest zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym lub chorobą maniakalno-depresyjną. Jest to zaburzenie nastroju, które charakteryzuje się oprócz występowania epizodów depresyjnych, pojawianiem się epizodów maniakalnych lub hipomaniakalnych.

  3
 • Wahania natroju, które przeżywa kobieta po urodzeniu dziecka to naturalny stan. Do sześciu tygodni po porodzie naturalny jest płacz czy śmiech bez przyczyny, emocje w ciągu godziny mogą się skrajnie zmieniać. Kobieta boi się, że nie poradzi sobie jako matka, ma zły nastrój. Jednak jeżeli wahania nastroju są bardzo duże, stan ten może zmienić się w depresję.

  3
 • Czym jest reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne?

  Jest to psychiczna reakcja człowieka na ekstremalnie trudną, stresującą dla niego sytuację. Może powstawać w odpowiedzi na wyjątkowo traumatyczne, dla pacjenta, przeżycie, bądź na skutek ważnej zmiany życiowej, która prowadzi do trwałego i nieprzyjemnego dla niego położenia (takiego jak strata osoby mu bliskiej, utrata pracy czy przejście na emeryturę). Najczęściej reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne spotykane są u ofiar, świadków przemocy i katastrof (osoby dotknięte torturami, gwałtem, atakami terrorystycznymi, klęskami żywiołowymi, śmiercią kilku bliskich osób). Statystycznie dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn, ale nie jest to do końca udowodnione.

 • Co wyróżnia zaburzenia i stany lękowe?

  Zaburzenia lękowe charakteryzują się wiodącą potrzebą zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, samokontrolą i nadmiernym analizowaniem własnego zachowania. Z jednej strony pacjent odczuwa silną potrzebą uznania i akceptacji, a z drugiej dużą wrażliwością na odrzucenie i krytykę. Taka sytuacja powoduje niechęć do wchodzenia w bardziej zażyłe relacje oraz słabe więzi społeczne.

 • Czym są zaburzenia lękowe (fobia)?

  Lęk w tej grupie zaburzeń wywoływany jest przez określone sytuacje, które nie są obiektywnie niebezpieczne. W wyniku takiego lęku osoba unika stresującej dla niej sytuacji. Lęk ten może mieć różne nasilenie od bardzo lekkiego do ogromnego przerażenia. Nie ma znaczenia fakt ,że inne osoby nie uważają danej sytuacji za niebezpieczną. Lęk fobiczny często występuje z depresją, w czasie epizodu depresyjnego nasila się, często pojawia się agorafobia. Większość zaburzeń fobicznych częściej występuje u mężczyzn niż u kobiet.

  Jak wyleczyć zaburzenia lękowe - leczenie fobii?

  W stanach ciężkich należy udać się do lekarza psychiatry, który dobierze odpowiednie leczenie fobii. Jednocześnie bardzo korzystne jest skorzystanie z psychoterapii. Najskuteczniejsza jest tutaj terapia psychodynamiczna docierająca do źródeł problemu.

 • Jakie są przyczyny zaburzeń nastroju dwubiegunowych?

  Liczy się, że u 30-60% chorych początek tych dolegliwości i ich ponowne występowanie są poprzedzane wyjątkowo stresującymi sytuacjami życiowymi pacjenta. Dokładne przyczyny powstawania tego rodzaju objawów nie są znane. Wyodrębniamy czynniki genetyczne, choroba występuje częściej u osób blisko ze sobą spokrewnionych. Czynniki somatyczne: do nich zaliczamy poród, duże zaburzenia hormonalne, zakażenia, urazy czaszki i i zażywanie niektórych leków. Czynnikami psychicznymi są straty i zawody emocjonalne (takie jak śmierć, rozwód), zmiany środowiskowe (np. emigracja, migracja, zmiana pracy), także zmiany statusu materialnego pacjenta. Oprócz tych czynników istnieje koncepcja, że osoby o specyficznym rysie psychologicznym: mające negatywny wizerunek siebie, niekorzystnie oceniające swoje zachowanie i doświadczenia, ”czarno widzą” swoją przyszłość łatwiej zapadają na zaburzenia nastroju. Brakuje im wiary we własne działanie i z góry skazują się na przegraną pozycję. Takie krytyczne przekonania o sobie i otoczeniu doprowadzają do lęków i depresyjnego samopoczucia osoby.

 • Czym są zaburzenia nastroju, depresja?

  Pacjent chory na depresje cierpi na obniżony nastrój, odczuwa wzmożoną męczliwość, która prowadzi do zmniejszenia aktywności, utraty zainteresowań. Do najczęściej spotykanych objawów należą: zaniżona samoocena i brak wiary we własne możliwości, osłabienie koncentracji, brak apetytu, zaburzenia snu, pesymizm, widzenie przyszłości w czarnych barwach, myśli lub czyny samobójcze.

 • Czym są zaburzenia nerwicowe (nerwice)?

  Zaburzenia nerwicowe, inaczej nazywane są zaburzeniami lękowymi, to zaburzenia psychiczne, które mają bardzo różne symptomy. Osoba chora zdaje sobie zazwyczaj sprawę ze swoich objawów, ale przeżywa przed nimi lęk.

  Jak często występują zaburzenia nerwicowe (nerwice)?

  Nerwica jest przykładem choroby cywilizacyjnej. Rozpowszechnienie nerwic narasta. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że objawy nerwicy przejawia około 20% populacji.

 • Odżywianie jest podstawową potrzebą człowieka, dającą mu możliwość przeżycia. Kiedy zachodzą zmiany psychiczne, emocjonalne u pacjenta może on reagować zaburzając dotychczasowy sposób i potrzebę jedzenia.

 • Co wyróżnia zaburzenia osobowości?

  Aby rozpoznać zaburzenie osobowości, musi ono spełniać pewne kryteria. Niektóre z nich to: długotrwałość nieprawidłowych zachowań, zauważalne nieprawidłowe postawy i zachowania, przejawiające się w wielu relacjach z innymi ludźmi, jak i w sferach psychicznych, wzorzec zachowania jest niedostosowany do sytuacji społecznej i indywidualnej, trudności pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub młodzieńczym i utrzymują się w wielu dojrzałym, zaburzenia powodują dyskomfort psychiczny, czasami zaburzenia wpływają na pogorszenie funkcjonowania w rolach społecznych i zawodowych.

 • Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń seksualnych?

  Zaburzenia seksualne mogą mieć swoje podłoże w czynnikach biolgicznych, psychicznych lub społeczno-kulturowych. W przeważającej ilości osób cierpiących na zaburzenia seksualne przyczyny leżą w wielu czynnikach, które składają się na występowanie zaburzenia. Jednak skuteczność przeprowadzanych terapii jest wysoka, większość przypadków daje się wyleczyć.

  Jak leczyć zaburzenia seksualne?

  Ze względu na złożone przyczyny występowania tego typu problemów najczęściej stosuję się terapię długoterminową, która pozwala odkryć i ponownie przeżyć doświadczenia wpływające na obecne życie. U zdecydowanej większości pacjentów pojawia się wyraźna poprawa już po pierwszych sesjach psychoterapeutycznych.

 • Jakie są przyczny zaburzeń snu (bezsenności)?

  Najczęściej zaburzenia snu mają swoje źródło w czynnikach emocjonalnych pacjenta.

  Jak leczyć zaburzenia snu (bezsenność)?

  Zaburzenia snu można leczyć terapią poznawczo-behawioralną, terapia indywidualna, terapia psychoanalityczna przeprowadzoną przez certyfikowanych psychoterapeutów.

 • Czym jest zaburzenia somatyczne?

  Specyficzną cechą tego rodzaju zaburzeń jest ciągłe uskarżanie się pacjenta na dolegliwości somatyczne (fizyczne) oraz nieustępliwe żądanie przez niego następnych badań, mimo iż badania wykonane wcześniej nie wykazały podstaw do występowania zgłaszanych dolegliwości. Pacjent zazwyczaj jest przeciwny jakimkolwiek sugestiom dotyczącym psychologicznego podłoża występujących dolegliwości, nawet gdy owe objawy rozpoczęły się i mają miejsce w tym samym czasie co trudne, przykre wydarzenia lub konflikty w życiu pacjenta. Bardzo często pacjentowi trudno jest zrozumieć gdzie leży źródło jego objawów, dlatego wykonuje coraz to nowe badania, które w rezultacie nie ukazują prawdziwych przyczyn.

 • Co wyróżnia zaburzenia w komunikacji?

  Osoby, które mają problemy z komunikacją nie dają sobie prawa do wyrażania siebie, swoich potrzeb, opinii, uczuć lub robią to, ale w taki sposób, że ranią innych. Mają agresywne intencje związane z wyrażaniem siebie, nie dają innym szansy na odmowę, gdy o coś je proszą. Zaburzenia komunikacji mogą przejawiać się w agresji werbalnej, czyli krzyczeniu, podnoszeniu głosu, negatywnym ocenianiem rozmówcy, obrażaniu go, przeklinaniu, wyzywaniu osoby, na którą kierowana jest złość. Taka forma agresji powiązana zazwyczaj jest z celem poniżenia osoby, do której jest kierowana. Jednak agresja może przybierać formę bierną, która polega na tłumieniu emocji, niekomunikowaniu ich, milczeniu, obrażaniu się, okazywaniu chłodu emocjonalnego, zaprzestaniu utrzymywania kontaktu, udawaniu, że zapomniało się o czymś co dla drugiej osoby było bardzo ważne.

Poznaj rodzaje i skuteczność w terapii w różnych Obszarach Pomocy

Skuteczność terapii

Wykres przedstawia ocenę pacjentów skuteczności terapii psychodynamicznej

Skuteczność terapii

Najwięcej pacjentów kończy terapię psychodynamiczną