Rozpocznij psychoterapię już dziś. Zamów bezpłatny pakiet.

Dowiesz się wszystkiego bez zobowiązań, anonimowo, otrzymasz bezpłatną konsultację i diagnozę wraz z omówieniem testów.

Zamów pakiet diagonostyczny

(Po pierwszej konsultacji, ustaleniu formy terapii, nurtu terapeutycznego, prowadzącego terapeuty oraz celów terapii zdecydujesz czy chcesz kontynuować)

Lista zaburzeń rodzinnych


 • Co wyróżnia moczenie nocne dzieci?

  Wyróżnia się trzy typy moczenia: dzienne, nocne oraz mieszane. Czas w jakim wystąpiło schorzenie jest istotny, gdyż moczenie dzielimy na pierwotne (w rozwoju dziecka nie pojawił się okres, w którym nie było moczenia) oraz wtórne (u dziecka pojawił się dłuższy okres, w którym kontrolowało oddawanie moczu). Moczenie, w którym istotną rolę odgrywają czynniki psychiczne to 15-20% wszystkich przypadków moczenia mimowolnego, a większość z dzieci moczy się wtórnie.

 • Co wyróżnia problemy z alkoholem (uzależnienia) w rodzinie?

  Życie w rodzinie z problemem alkoholowym wywiera negatywny wpływ nie tylko na osobę pijącą, ale także na jej najbliższych: współmałżonka, dzieci, rodziców. Alkoholizm jest chorobą, osoba dotknięta tym schorzeniem nie ma kontroli nad ilością spożywanego alkoholu. W nałóg może popaść każdy, niezależnie od wykształcenia czy sytuacji finansowej. W Polsce pije alkohol 84% osób dorosłych, natomiast nadużywa go 16%. Mężczyźni częściej uzależniają się od alkoholu, jednak na skutek często trudnej sytuacji finansowej i licznych stresów kobiety również sięgają po alkohol. Jedni sięgają po alkohol, aby zapić swoje smutki i nieszczęścia, inni, aby dotrzymać towarzystwo kolegom lub pokonać nieśmiałość. Alkoholizm prawdopodobnie uwarunkowany jest genetycznie, dlatego nie wszyscy spośród osób pijących wpadają w tą chorobę.

 • Odżywianie jest podstawową potrzebą człowieka, dającą mu możliwość przeżycia. Kiedy zachodzą zmiany psychiczne, emocjonalne u pacjenta może on reagować zaburzając dotychczasowy sposób i potrzebę jedzenia.

 • Co wyróżnia zaburzenia w komunikacji?

  Osoby, które mają problemy z komunikacją nie dają sobie prawa do wyrażania siebie, swoich potrzeb, opinii, uczuć lub robią to, ale w taki sposób, że ranią innych. Mają agresywne intencje związane z wyrażaniem siebie, nie dają innym szansy na odmowę, gdy o coś je proszą. Zaburzenia komunikacji mogą przejawiać się w agresji werbalnej, czyli krzyczeniu, podnoszeniu głosu, negatywnym ocenianiem rozmówcy, obrażaniu go, przeklinaniu, wyzywaniu osoby, na którą kierowana jest złość. Taka forma agresji powiązana zazwyczaj jest z celem poniżenia osoby, do której jest kierowana. Jednak agresja może przybierać formę bierną, która polega na tłumieniu emocji, niekomunikowaniu ich, milczeniu, obrażaniu się, okazywaniu chłodu emocjonalnego, zaprzestaniu utrzymywania kontaktu, udawaniu, że zapomniało się o czymś co dla drugiej osoby było bardzo ważne.

 • Co wyróżnia zaburzenia zachowania opozycyjno-buntowniczego

  Zaburzenia zachowania występują w 6-10% wśród chłopców oraz w 2-9% wśród dziewcząt. W dużych miastach jest rozpoznawanych więcej zaburzeń zachowania niż na wsi. U chłopców częściej rozpoznaje się zaburzenia zachowania we wcześniejszym wieku, które przypadają na pierwsze klasy szkoły podstawowej, są to najczęściej zachowania agresywne. U dziewcząt natomiast zaburzenia zachowania najczęściej rozpoznaje się w okresie dojrzewania, zazwyczaj przejawiają się poprzez drobne kradzieże i prostytucje. W tym czasie także proporcje wyrównują się co do rozpoznawania zaburzeń wśród płci. Należy pamiętać, że zaburzenia zachowania można rozpoznać również w innym wieku.

 • Co charakteryzuje zdrady?

  Obie płcie w zupełnie inny sposób rozumieją zdradę, mężczyźni mają wyrzuty sumienia, wtedy gdy są niewierni seksualnie. Kobiety mają wyrzuty sumienia, gdy z ich strony dochodzi do zdrady emocjonalnej. Czynnikami, które zmieszają ryzyko romansu jest kochanie drugiej osoby, religijność, dobra komunikacja w związku.

 • Co wyróżnia nadpobudliwość psychoruchową (ADHD)?

  Jest to najczęściej występujące zaburzenie okresu dzieciństwa. Częstość jego rozpowszechnienia na świecie waha się w granicach 3-5%. Najbardziej charakterystycznymi objawami ADHD są impulsywność, nadruchliwość, zaburzenia koncentracji uwagi. Skutkami nieleczenia nadpobudliwości jest wcześniejsze zakończenie nauki, niższy status społecznoekonomiczny, częstsze popadanie w konflikty z prawem.Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często są postrzegane jako źle wychowane, społeczeństwo nie jest świadome prawdziwej istoty problemu.

Poznaj rodzaje i skuteczność w terapii w różnych Obszarach Pomocy

Skuteczność terapii

Wykres przedstawia ocenę pacjentów skuteczności terapii psychodynamicznej

Skuteczność terapii

Najwięcej pacjentów kończy terapię psychodynamiczną