Rozpocznij psychoterapię już dziś. Zamów bezpłatny pakiet.

Dowiesz się wszystkiego bez zobowiązań, anonimowo, otrzymasz bezpłatną konsultację i diagnozę wraz z omówieniem testów.

Zamów pakiet diagonostyczny

(Po pierwszej konsultacji, ustaleniu formy terapii, nurtu terapeutycznego, prowadzącego terapeuty oraz celów terapii zdecydujesz czy chcesz kontynuować)

Lista zaburzeń zawodowych


 • Jeżeli straciłeś pracę i nie radzisz sobie z nową sytuacją, zgłoś się na konsultację z psychologiem.Możemy Ci pomóc.

 • Jeżeli ciężko jest Ci zaadaptować się do nowej sytuacji na emeryturze i nie wiesz co możesz zmienić w swoim życiu - zadzwoń i umów się na konsultację.

 • Nasi specjaliści mogą pomóc młodym mamom odnaleźć równowagę między sferą zawodową i domem.

 • Czym jest mobbing?

  Mobbing to uporczywe nękanie, zastraszanie, prześladowanie w miejscu pracy współpracownika lub podwładnego. Celem mobbingu może być ośmieszenie, poniżenie, upokorzenie, zastraszenie, wyeliminowanie współpracownika. Osoby stosujące mobbing często posługują się publicznym krytykowaniem, obraźliwymi słowami lub gestami, nieuzasadnioną krytyką. Często dochodzi także do przemocy fizycznej, zastraszania np. zwolnieniem z pracy czy utrudniania wykonywania pracy. Pracownik może dochodzić zadośćuczynienia, ale w prawodawstwie polskim udowodnienie winy leży po stronie ofiary.

 • Psycholog pomoże Ci naprawić relację z samym sobą i przywrócić równowagę między pracą a życiem osobistym.

 • Czym jest reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne?

  Jest to psychiczna reakcja człowieka na ekstremalnie trudną, stresującą dla niego sytuację. Może powstawać w odpowiedzi na wyjątkowo traumatyczne, dla pacjenta, przeżycie, bądź na skutek ważnej zmiany życiowej, która prowadzi do trwałego i nieprzyjemnego dla niego położenia (takiego jak strata osoby mu bliskiej, utrata pracy czy przejście na emeryturę). Najczęściej reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne spotykane są u ofiar, świadków przemocy i katastrof (osoby dotknięte torturami, gwałtem, atakami terrorystycznymi, klęskami żywiołowymi, śmiercią kilku bliskich osób). Statystycznie dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn, ale nie jest to do końca udowodnione.

 • Czym jest alkoholizm?

  Często alkoholizm utożsamia się po prostu z nadmiernym piciem, które wykracza poza normy kulturowe. Tymczasem alkoholizm to choroba, której towarzyszą zmiany psychiczne, często także somatyczne. Ponadto zespół uzależnienia od alkoholu charakteryzuje się specyficznymi reakcjami behawioralnymi. Uzależnienie od alkoholu obejmuje zależność psychiczną, która dotyczy potrzeby sięgania po alkohol, z powodu przeżyć, których jego spożywanie dostarcza. Zależność fizyczna oznacza, że organizm osoby uzależnionej nie może prawidłowo funkcjonować bez alkoholu. Należy pamiętać, że alkoholizm jest groźną chorobą, która ma wpływ na funkcjonowanie nie tylko osoby uzależnionej, ale całego jej otoczenia. Choroba utrudnia racjonalne myślenie, wyniszcza organizm alkoholika, dezorganizuje życie rodzinne i powoduję utratę innych więzi społecznych, co może skutkować marginalizacją.

 • Praca wypełnia człowiekowi ponad połowę życia jest źródłem jego sensu, zapewnia materialne warunki realizacji i decyduje o jego rozwoju i ukierunkowaniu w życiu. Pracę można traktować jako powołanie, źródło zarobkowania i szansę samorealizacji. Jednak w pewnych warunkach może prowadzić do negatywnego stanu wyczerpania emocjonalnego, psychicznego i fizycznego, który jest końcowym efektem stopniowego procesu wypalenia zawodowego.

 • Co wyróżnia zaburzenia i stany lękowe?

  Zaburzenia lękowe charakteryzują się wiodącą potrzebą zapewnienia sobie poczucia bezpieczeństwa, samokontrolą i nadmiernym analizowaniem własnego zachowania. Z jednej strony pacjent odczuwa silną potrzebą uznania i akceptacji, a z drugiej dużą wrażliwością na odrzucenie i krytykę. Taka sytuacja powoduje niechęć do wchodzenia w bardziej zażyłe relacje oraz słabe więzi społeczne.

 • Czym są zaburzenia nastroju, depresja?

  Pacjent chory na depresje cierpi na obniżony nastrój, odczuwa wzmożoną męczliwość, która prowadzi do zmniejszenia aktywności, utraty zainteresowań. Do najczęściej spotykanych objawów należą: zaniżona samoocena i brak wiary we własne możliwości, osłabienie koncentracji, brak apetytu, zaburzenia snu, pesymizm, widzenie przyszłości w czarnych barwach, myśli lub czyny samobójcze.

 • Jakie są przyczny zaburzeń snu (bezsenności)?

  Najczęściej zaburzenia snu mają swoje źródło w czynnikach emocjonalnych pacjenta.

  Jak leczyć zaburzenia snu (bezsenność)?

  Zaburzenia snu można leczyć terapią poznawczo-behawioralną, terapia indywidualna, terapia psychoanalityczna przeprowadzoną przez certyfikowanych psychoterapeutów.

 • Czym jest zaburzenia somatyczne?

  Specyficzną cechą tego rodzaju zaburzeń jest ciągłe uskarżanie się pacjenta na dolegliwości somatyczne (fizyczne) oraz nieustępliwe żądanie przez niego następnych badań, mimo iż badania wykonane wcześniej nie wykazały podstaw do występowania zgłaszanych dolegliwości. Pacjent zazwyczaj jest przeciwny jakimkolwiek sugestiom dotyczącym psychologicznego podłoża występujących dolegliwości, nawet gdy owe objawy rozpoczęły się i mają miejsce w tym samym czasie co trudne, przykre wydarzenia lub konflikty w życiu pacjenta. Bardzo często pacjentowi trudno jest zrozumieć gdzie leży źródło jego objawów, dlatego wykonuje coraz to nowe badania, które w rezultacie nie ukazują prawdziwych przyczyn.

 • Co wyróżnia zaburzenia w komunikacji?

  Osoby, które mają problemy z komunikacją nie dają sobie prawa do wyrażania siebie, swoich potrzeb, opinii, uczuć lub robią to, ale w taki sposób, że ranią innych. Mają agresywne intencje związane z wyrażaniem siebie, nie dają innym szansy na odmowę, gdy o coś je proszą. Zaburzenia komunikacji mogą przejawiać się w agresji werbalnej, czyli krzyczeniu, podnoszeniu głosu, negatywnym ocenianiem rozmówcy, obrażaniu go, przeklinaniu, wyzywaniu osoby, na którą kierowana jest złość. Taka forma agresji powiązana zazwyczaj jest z celem poniżenia osoby, do której jest kierowana. Jednak agresja może przybierać formę bierną, która polega na tłumieniu emocji, niekomunikowaniu ich, milczeniu, obrażaniu się, okazywaniu chłodu emocjonalnego, zaprzestaniu utrzymywania kontaktu, udawaniu, że zapomniało się o czymś co dla drugiej osoby było bardzo ważne.

Poznaj rodzaje i skuteczność w terapii w różnych Obszarach Pomocy

Skuteczność terapii

Wykres przedstawia ocenę pacjentów skuteczności terapii psychodynamicznej

Skuteczność terapii

Najwięcej pacjentów kończy terapię psychodynamiczną