Rozpocznij psychoterapię już dziś. Zamów bezpłatny pakiet.

Dowiesz się wszystkiego bez zobowiązań, anonimowo, otrzymasz bezpłatną konsultację i diagnozę wraz z omówieniem testów.

Zamów pakiet diagonostyczny

(Po pierwszej konsultacji, ustaleniu formy terapii, nurtu terapeutycznego, prowadzącego terapeuty oraz celów terapii zdecydujesz czy chcesz kontynuować)

Mobbing

Czym jest mobbing?

Mobbing to uporczywe nękanie, zastraszanie, prześladowanie w miejscu pracy współpracownika lub podwładnego. Celem mobbingu może być ośmieszenie, poniżenie, upokorzenie, zastraszenie, wyeliminowanie współpracownika. Osoby stosujące mobbing często posługują się publicznym krytykowaniem, obraźliwymi słowami lub gestami, nieuzasadnioną krytyką. Często dochodzi także do przemocy fizycznej, zastraszania np. zwolnieniem z pracy czy utrudniania wykonywania pracy. Pracownik może dochodzić zadośćuczynienia, ale w prawodawstwie polskim udowodnienie winy leży po stronie ofiary.

Jak przeciwdziałać mobbingowi?

Podstawowym problemem jest to, że pracownik boi się przyznać, że jest ofiarą, mimo że czują lęk, złość na siebie i poczucie winy. Często osobie prześladowanej towarzyszą objawy somatyczne jak ból głowy, bezsenność czy wrzody. Kolejnym problemem jest fakt, że zazwyczaj prześladowcą staje się osoba o autorytarnym charakterze, demonstrująca władzę, co powoduje, że osobie prześladowanej jeszcze ciężej jest się przeciwstawić. Na szczęście mobbingowi można przeciwdziałać. Ważna jest stanowczość i sygnalizowanie swoich odczuć. Dobrze jest porozmawiać z osobami, do których ma się zaufanie, o tym, czy nie mają podobnych odczuć co do zachowania pracodawcy czy współpracownika. Jeżeli sytuacja w pracy się nie zmieni, osoba mobbingowana powinna zgłosić się po poradę. Może okazać się, że ma problem z asertywnością lub daje się traktować w taki sposób także na innych płaszczyznach życia. W ostateczności powinno się odejść z pracy, ale przed odejściem należy wyjaśnić czym ta rezygnacja jest spowodowana.

Poznaj rodzaje i skuteczność w terapii w różnych Obszarach Pomocy

Skuteczność terapii

Wykres przedstawia ocenę pacjentów skuteczności terapii psychodynamicznej

Skuteczność terapii

Najwięcej pacjentów kończy terapię psychodynamiczną